جنس فروخته شده پس گرفته می شود

شرایط پس گرفتن کالای خریداری شده چگونه است؟

 

همکار عزیز سلام!

کالاهایی که از مجموعه ما خریداری می کنید را می توانید با قیمت روز عودت دهید،با این شرایط که:

 

-در صورتیکه کالای خریداری شده بسته بندی سالم داشته باشد و در فروشگاه شما به فروش نرسیده باشد.

-در صورتیکه معیوب باشد پس از بررسی کارشناسان عودت داده می شود.

-در صورتیکه کالا به هر دلیلی اضافه یا جا به جا ارسال شده باشد یا هر دلیل دیگری در ارسال بار قابل عودت می باشد.

 

 

ما هستیم که شما کمترین هزینه را در تعامل و همکاری با ما داشته باشید.
با تشکر
مدیریت بازرگانی کیهان